• Home
 • /
 • Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate

Prin prezenta informare vă asigurăm că respectăm dreptul la protejarea datelor personale, în acord cu toate legile și reglementările în vigoare, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 (numit și GDPR.
Potrivit GDPR, „datele cu caracter personal” sunt acele informații care privesc o persoană fizică identificată sau identificabilă, numită și persoana vizată. „Prelucrare” înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

Ce date cu caracter personal utilizez și de ce?

Datele dvs. cu caracter personal ne sunt furnizate dacă:

 • Veți comenta, în calitate de comentator, atât pe www.mariananicolae.com, cât și pe canalele de social media asociate acestuia (Facebook, Instagram, etc).
 • Cereți informații sau intrați în dialog prin diverse mijloace, cum ar fi prin e-mail, telefon, SMS sau comentarii pe rețelele de social media asociate www.mariananicolae.com.
 • Solicitați parteneriate media sau parteneriate editoriale cu www.mariananicolae.com.
 • Publicați articole pe www.mariananicolae.com, în calitate de invitat.

În aceste situații  sunteți de  acord să furnizați din propria voință numele, prenumele și adresa dvs. de e-mail. În calitate de invitat (persoană care semnează articolele pe www.mariananicolae.com, informațiile furnizate de dvs. pot include numele și prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, descrierea personală și fotografie, vârsta, studiile, profesia, experiența profesională, adresa web a blogului/site-ului personal.

La fiecare accesare a www.mariananicolae.com vor fi colectate automat, prin soft-uri și aplicații speciale (cum ar fi Google Analytics), următoarele date:

 • date tehnice, de exemplu acest lucru poate include adresa IP a conexiunii dvs la internet, tipul și versiunea de browser, sistemul și platforma de operare, tipul dispozitivului, marca dispozitivului mobil.
 • date despre vizita dvs pe www.mariananicolae.com, cum ar fi:, articolele pe care le-ați vizualizat, cele mai citite articole, cele mai accesate categorii, landing pages, bounce rate, durata vizitelor pe anumite pagini, informații privind interacțiunea cu paginile, alte date despre interesul dvs, ca utilizator al www.mariananicolae.com, cât și secvența de clickuri către/ prin www.mariananicolae.com

Prelucrarea informațiilor primite de la dvs. , prin accesarea www.mariananicolae.com, are ca scop: 

 • Îmbunătățirea calității tehnice a www.mariananicolae.com, inclusiv funcționalitatea acestuia.
 • pentru operațiunile interne, inclusiv testare, cercetare, statistică.
 • pentru publicitate și marketing, inclusiv pentru scopuri de marketing specific, pentru ca informațțile să fie personalizate și să se ridice la nivelul exigențelor cititorilor. 

www.mariananicolae.com include funcții de comunicare socială, cum ar fi butoane/linkuri de Facebook, Instagram, etc. Aceste funcții pot colecta datele dvs. personale, ca utilizator. Prelucrarea acestor informații prin intermediul interacțiunilor cu aceste canale de social media este guvernată de politica privind confidențialitatea companiei care furnizează aceste servicii.

Vă asigurăm să nu colectăm alte date decât cele necesare pentru prelucrarea determinată de scopurile colectării datelor. www.mariananicolae.com nu colectează date cu caracter special, definite ca atare de Regulamentul 679/2016, precum: rasă sau origine etnică, opinii politice, religie sau convingeri, apartenenţă sindicală, caracteristici genetice, stare de sănătate sau orientare sexuală.

În cazul în care www.mariananicolae.com este contactat pentru servicii care impun încheierea unui contract pentru a duce la îndeplinire contractul, vom putea prelucra datele dvs.. În cazul în care vom solicita date cu caracter personal pentru a respecta obligații legale sau contractuale, furnizarea acestor date cu caracter personal de către dvs este obligatorie. Dacă astfel de date cu caracter personal nu sunt furnizate, nu vom putea să punem la punct relația contractuală sau să ne respectăm obligațiile asumate prin contract.

În cazul în care încheiem un contract, pentru furnizarea de servicii, vom procesa următoarele date, cum ar fi: numele societății, sediul social, codul de identificare fiscală, numele, prenumele și funcția persoanei care semnează contractul, date de contact (e-mail, telefon, adresa punctului de lucru), date bancare. De asemenea, putem procesa date cu caracter personal ale angajaților sau subcontractorilor tăi, cum ar fi numele, prenumele, datele lor de contact (e-mail, adresa biroului, număr de telefon) cu scopul comunicărilor (prin e-mail, telefon, poștă, curier) legate de executarea unor anumite obligații contractuale.

Păstrarea datelor

La furnizarea în mod voluntar a altor date cu caracter personal (inclusiv date cu caracter personal sensibile) prin interacțiunea dvs cu www.mariananicolae.com sau prin corespondența prin telefon, e-mail sau prin orice altă modalitate, din proprie voință, vom șterge astfel de date cu caracter personal din sistemele noastre dacă nu considerăm că prelucrarea acestora este necesară pentru un scop legitim, cu excepția cazului în care ați făcut aceste date publice. (de exemplu, la secțiunea comentarii sau într-o succesiune de mesaje care este vizibilă publicului), caz în care vom șterge aceste date de pe website-ul nostru la cererea dvs explicită (prin e-mail, la adresa mariana@mariananicolae.com), numai dacă legea impune astfel sau dacă nu dorim să le păstrăm.

Datele cititorilor pot fi dezvăluite unor terțe părți precum:

 • agenții de publicitate și rețele de publicitate pe care astfel de informații (cum ar fi date de trafic, studii de audiență, date despre segmentarea publicului în funcție de sex, vârstă, locație) le ajută/ghidează în a ne solicita articole publicitare relevante pentru cititori, ca utilizator ai www.mariananicolae.com. Nu divulgăm agențiilor de publicitate informații despre persoane care pot fi identificate, dar le putem furniza informații colectate despre utilizatorii www.mariananicolae.com
 • furnizorii de servicii de găzduire, analiză și de motoare de căutare care ne ajută în îmbunătățirea și optimizarea www.mariananicolae.com.
 • furnizori de servicii de analiză și cercetare, cum este Google Analytics, instrument care oferă informații precum numărul vizitatorilor într-un interval de timp, vârsta acestora, numărul de accesări. Aceste date nu conțin însă informații despre persoane care pot fi identificate.

Drepturile cititorilor

 • dreptul de acces la datele dvs., de rectificare sau ştergerea lor.
 • dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării și dreptul de a-ți retrage consimțământul cu privire la prelucrare.
 • dreptul de a te opune la prelucrarea datelor.

Fac excepție cazurile în care acest lucru se dovedeşte imposibil, este impus prin lege sau presupune eforturi care se dovedesc disproporţionate. Conform legislației, orice încălcare dovedită sau suspectată a reglementărilor privind datele cu caracter personal va fi notificată prompt Autorităţii de supraveghere competente. Aveții dreptul de a depune o reclamație la autoritățile de supraveghere privind protecția datelor. 

Cum păstrăm datele și pentru cât timp?

Pe toată durata procesării datelor  asigurăm că mijloacele fizice și electronice adecvate sunt operaționale, pentru a preîntâmpina distrugeri ori pierderi accidentale de informație. Actualizăm periodic măsurile de securitate implementate pentru a menține un nivel optim de siguranță a datelor tale cu caracter personal.

Vom stoca datele personale doar pe durata de timp necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate în prezenta Politică de confidențialitate, cu respectarea legislației în vigoare, numai atât timp cât este necesar, în conformitate cu perioadele minime legale de păstrare aplicabile.

În cazul în care sunt prelucrate datele dvs cu caracter personal în urma consimțământului dvs, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate numai pentru perioada autorizată de dvs, cu excepția cazului în care retrageți sau limitați consimțământul înainte de expirarea acestei perioade. În aceste cazuri, se va înceta prelucrarea datelor cu caracter personal.

Detalii suplimentare legate de prelucrarea datelor cu caracter personal

www.mariananicolae.com organizează evenimente, ședințe foto, workshopp-uri în timpul cărora vor fi realizate materiale foto și video, în care puteți apărea ca participant. În cazul în care nu doriți să apăreți în astfel de materiale veți face o solicitare scrisă pe adresa de email mariana@mariananicolae.com

www.mariananicolae.com furnizează linkuri către website-uri pe care nu le controlează. Nu avem responsabilitatea pentru politicile de confidențialitate și practicile altor companii/entități.

Modificarea sau ștergerea datelor

Informațiile cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal pot fi modificate sau șterse printr-o solicitare scrisă pe mariana@mariananicolae.com. Asigurăm că respectăm cererea trimisă

Politică de confidențialitate poate fi actuallizată și veți fi informați legat de orice modificare, noua variantă se va public ape www.mariananicolae.com. Este indicat să consultați această Politică de confidențialitate periodic pentru a fi la curent cu orice posibile modificări care pot apărea.